Oferujemy usługę legalizacji pobytu i pracy dla cudzoziemców.

Procesujemy dokumenty:

  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (kartę pobytu)
  • zezwolenie na pobyt stały dla osób, które posiadają polskie pochodzenie lub kartę Polaka, małżonków obywateli Polski,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego,
  • zezwolenia na pracę typu A oraz sezonowe
  • oświadczenia o powierzeniu pracy.
  • uzyskanie nr PESEL

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aleksandra Golec

specjalista ds. personalnych, legalizacji pobytu i pracy

e-mail: aleksandra.golec@smartprojekt.eu
tel. +48 518 265 166

Smart Projekt
ul. Rogoyskiego 24/5 
33-100 Tarnów

Smart Projekt
ul. Rogoyskiego 24/5 
33-100 Tarnów

e-mail: biuro@smartprojekt.eu
tel.+48 661 367 776
tel. +48 601 297 248

e-mail: biuro@smartprojekt.eu
tel.+48 661 367 776
tel. +48 601 297 248