Realizacja projektu w ramach Dotacji na kapitał Obrotowy (działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój)

Cel projektu: wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19

Efekty: utrzymanie działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy

Wartość projektu: 85 895,79 PLN

Sfinansowane w całości z Funduszy Europejskich